Czyszczenie konstrukcji drewnianej hali przy ul. Przemysłowej w Legnicy