Czyszczenie zabytkowych drzwi w gmachu Sądu Rejonowego w Bolesławcu